Referenties

‘Liesbeth heeft zich een betrouwbare, flexibele en zelfstandige medewerker getoond. We hebben haar gewaardeerd om haar proactieve en oplossingsgerichte manier van werken. Zij heeft steeds blijk gegeven van een goede inzet om de werkzaamheden uit te voeren.’

Klaas-Jan Dunnink
Manager VITREE PLEEGZORG
januari 2016

‘Ik heb Liesbeth ervaren als een zeer professionele medewerker die eigen initiatief toont, nauwgezet is, betrokken en een hoge standaard van werken kent. Zij is vriendelijk, representatief, service- en klantgericht. Ze heeft een goed inzicht in management- en logistieke processen, is een prettig persoon met oog voor detail en in staat om een prettige sfeer te scheppen. Opvallend zijn haar pro-activiteit en haar doelgerichtheid.’

Flory Bruggeman
Psychiater GGZ Centraal
januari 2015

‘Liesbeth was coördinator/office manager van onze afdeling. Ik heb haar als zeer betrokken en ondersteunend ervaren. Opvallend vond ik haar betrokkenheid bij het functioneren van de verschillende medewerkers zonder het grotere geheel en de zakelijke belangen (van het team en de instelling) uit het oog te verliezen. Haar integere houding hierin heeft in hoge mate bijgedragen aan het ontstaan van een goed functionerend team waarin teamleden zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. Daarbij heb ik grote waardering voor haar heldere blik, haar grote inzet en bereidheid om telkens weer met een frisse blik naar situaties te kijken en daar gezamenlijk een weg in te vinden.’

Bettina Heddes
Klinisch psycholoog Bosman GGZ
mei 2014

‘In the end we only regret the chances we didn’t take.’PMA Institute