Over Liesbeth

PROFESSIONEEL
BETROUWBAAR
AMBITIEUS

Kenmerken als enthousiasme, flexibiliteit, proactieve houding, resultaat- en servicegerichtheid passen bij mij. Naast secretariële, organisatorische en coachende vaardigheden staan klantgerichtheid en integriteit bij mij hoog in het vaandel. Oog voor detail maar ook voor het grotere geheel en het zakelijk belang.

OVERIG / VRIJWILLIGERSWERK

School’s cool – Intervisiebegeleider
School’s cool is een project waarbij kinderen van ± 12 jaar, die hiervoor in aanmerking komen, gedurende 1½ jaar wekelijks door een thuismentor begeleid worden bij de overstap van basisschool naar voorgezet onderwijs.
Aanvankelijk deelgenomen als thuismentor, momenteel lid stuurgroep en begeleider intervisiegroep thuismentoren School’s cool.

Secretaris bestuur Pétanque vereniging
Ledenadministratie en alle voorkomende ondersteunende taken.