Diensten

Wat kan Van Rosmalen Secretary & Office Support voor u betekenen?

Liesbeth van Rosmalen secretariële ondersteuning

1. Secretariële ondersteuning in de breedste zin van het woord

Op locatie
Voor een korte of langere periode, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof, ziekte of vakantie, of zelfs voor een enkele vergadering.

Op afstand
Naast de optie om bij u op locatie aan het werk te zijn, is het natuurlijk ook mogelijk (als de situatie dit toelaat) de werkzaamheden snel en accuraat op afstand voor u te verrichten via een inlog op uw server of het aanleveren van materiaal via de mail. Op deze manier kan ik u snel en flexibel van dienst zijn.

2. Organisatieadviezen

Analyse en coaching secretariaat
Door jarenlange ervaring op diverse werkplekken en een frisse blik kan een advies tot stand komen voor een efficiënte en effectieve opzet van uw secretariaat. Tevens behoort coaching van de medewerkers tot de mogelijkheden.

Workshops/congressen/trainingen
De organisatie rondom een congres, training of workshop is intensief en vraagt vaak veel tijd. Aan de hand van een checklist en op basis van ervaring kan ik daarbij een helpende hand bieden. Uiteraard valt hieronder ook het verzorgen van presentatiemateriaal, badges, powerpointpresentaties, cursusmappen etc.

3. Bedrijfscorrespondentie, redigeren, lay-out

Het uit handen geven van correspondentie en het redigeren en de opmaak van teksten kan u veel tijdswinst opleveren. Tijd die u veel beter kunt besteden aan uw core business. VAN ROSMALEN staat garant voor foutloze correspondentie en een representatieve en overzichtelijke opmaak van rapporten, verslagen, jaarplannen, nieuwsbrieven, etc. Daarnaast behoort het uitwerken van audioverslagen ook tot de mogelijkheden. Dit alles natuurlijk in uw eigen huisstijl waarbij het beeld van uw onderneming naar buiten toe gewaarborgd blijft.